Úvodní strana

Hledání

Úvod > Produkty

McAfee

Portfolio největšího IT bezpečnostního výrobce na světě

 

Endpoint Security  |  Data Protection  |  Infrastructure  |  Operations 


Produkt:

Charakteristika:

Endpoint
 

 

 • McAfee Endpoint Protection
 • Komplexní balíček ochran pro desktopy a servery sdružující antivirus, antispyware, host IPS, desktop firewall, ochranu emailových serverů MS Exchange/Lotus Domino vč. antispamu, nástroj pro řízení přístupu ke zdrojům internetu, ochranu před nebezpečnými webovými stránkami, NAC & Policy Auditor, šifrovaní celých disků a nástroj pro řízení využití periferií (Device Control). Samozřejmou součástí je centrální správa McAfee ePO. Podporuje různé OS.

PL Endpoint Security 10 CZ|PL Endpoint Protection CZ | Produktový list výrobce

Další informace      
 • McAfee Web Gateway
 • Komplexní předinstalované řešení ve formě appliance pro kontrolu webového provozu v dnešním web 2.0 prostředí (Anti-Malware, URL Filter, SSL Scanner, SecureCache, ...) napojené na systém globálních reputací TrustedSource.

 Produktový list v češtině | Produktový list výrobce

Další informace      
 • McAfee Server Security Suites
 • Balíček ochran pro servery sdružující antivirus pro Windwos a Linux, nástroje pro řízení integrity Application Control a Change Control a Policy Auditor pro vynucení a auditování nastavení ochran. Samozřejmou součástí je centrální správa McAfee ePO
 Produktový list v češtině | Ochrana serverů - web výrobce
Další informace      
 • McAfee Change Control
 • Zviditelňuje změny konfigurace IT služeb v reálném čase, prokazuje odpovědnost za změnu a vynucuje politiky v oblasti změn nastavení
 Produktový list v češtině | Produktový list výrobce
Další informace      
 • McAfee Configuration Control
 • Nabízí efektivní způsob, jak automatizovat a dodržovat shodu konfigurace pro kritické servery, šetřit čas a peníze na auditní činnosti blokováním neoprávněných změn
 Produktový list v češtině | Produktový list výrobce
Další informace      
 • McAfee Policy Auditor
 • Umožňuje automatizaci procesů potřebných pro vnitřní a vnější audity IT.
Produktový list výrobce
Další informace      

Data

 • McAfee Host Data Loss Prevention (DLP)
 • Systematicky monitoruje a chrání informace před jejich neoprávněným užitím vlastními uživateli. Pokrývá síťovou komunikaci (email, webmail, Instant Messaging, atd.), fyzická zařízení (tiskárny, USB zařízení, CD/DVD-RW), peer-to-peer aplikace, trojany, červy, viry, atp. 
 Produktový list v češtině | Produktový list výrobce
Další informace      
 • McAfee Network DLP
 • McAfee Network DLP je modulární řešení, které napomáhá organizacím v procesu porozumění a automatizace ochrany jejích důvěrných dat.
Produktový list v češtině | Web výrobce
Další informace      
 • McAfee Complete Data Protection
 • Šifrování celých disků mobilních zařízení chrání data před krádeží, zejména formou zcizení zařízení.
Produktový list v češtině | Produktový list výrobce
Další informace      

Infrastructure • McAfee Network IPS
 • Preventivně chrání vnitřní síť před známými, neznámými, šifrovanými, kombinovanými útoky, spyware, malware, botnety, DoS/DDoS útoky, VoIP hrozbami atd. Kombinuje několik stupňů detekce narušení od rozpoznání útoků na základě signatur přes pravidla chování, anomálií provozu a „Zero Day Atak“ ochran
  Produktový list v češtině | Produktový list výrobce
Další informace      
 • McAfee Application Control
 • Zajišťuje provozování pouze důvěryhodných a schválených aplikací na serverech a koncových zařízeních.
Produktový list v češtině | Produktový list výrobce
Další informace      
 • McAfee Database Security
 • Specializované balíčky, zaměřené na bezpečnost, sledování a kontrolu nad databázemi
Produktový list v češtině | Produktový list výrobce
Další informace      
 • Bezpečnost pro Virtualizaci
 • Nejkompletnější škálovatelné bezpečnostní řešení zahrnující ochranu pro fyzické i virtuální servery a desktopy VDI
Produktový list v češtině | Produktový list výrobce
Další informace      

Operations

 • McAfee Advanced Threat Defense
 • McAfee ATD je sofistikované řešení kombinující několik přístupů k identifikaci ne/známého (zero-day) pokročilého škodlivého kódu (Advanced Malware). Integruje se nejen se stávající McAfee infrastrukturou od perimetru až po koncová zařízení a ve větších organizacích maximalizuje schopnost detekovat jakýkoli malware i efektivně na nákazu reagovat v minimálním časovém rozpětí
Produktový list v češtině | Produktový list výrobce
Další informace      
 • SIEM
 • Bezpečnost IT lze považovat za efektivní, pokud máte přehled o všech aktivitách Vašich systémů,  sítí,  databází  a  aplikací  vreálném  čase.  Aprávě  řešení  McAfee  Enterprise Security Manager Vám dává kompletní přehled nad Vaší sítí a napomáhá tak identifikovat hrozby,  patřičně  na  ně  reagovat  a  zajišťovat  tak  neustálou  shodu  smezinárodními bezpečnostními standardy.
Produktový list v češtině | Produktový list výrobce
Další informace      
 • McAfee Active Response
 • McAfee Active Response umožňuje velmi dobrou out-of-the-box automatizovanou interakci se stávajícími řešeními pro správu a zabezpečení koncových stanic. Dále také poskytuje soubor nástrojů pro eliminaci bezpečnostních hrozeb (ukončení procesu, odstranění souboru nebo klíče z registru apod.). Jedná se o ideální nástroj pro Security Operations Center ve velkých organizacích. Bez takového nástroje je Incident response na koncových strojích velmi časově náročná činnost, popř. vyžaduje mnoho součinnosti i koncových uživatelů.
Produktový list v češtině | Produktový list výrobce
Další informace      
 • Threat Intelliigence Exchange
 • McAfee Threat Intelligence Exchange (TIE) poskytuje adaptivní detekci hrozeb a reakci na ně, čímž umožňuje proaktivně reagovat a eliminovat bezpečnostní hrozby na Vašich koncových zařízeních, síťových branách i datacentrech. Ochrana pomocí agentů (distribuovaných na koncových zařízeních), dokáže prakticky v řádech milisekund provést kroky, které vedou ke kategorizaci a odstranění hrozeb. Zkracuje tím tak životní cyklus malware na minimum. TIE je součástí spolupracujícího ekosystému, který využívá Data Exchange Layer (DXL) pro kombinaci a synchronizaci vstupů z vícero bezpečnostních zařízení (koncová zařízení, perimetrové appliance, sandboxing, GTI atd.), který okamžitě sdílí tato data se všemi napojenými bezpečnostními zařízeními, a to včetně řešení třetích stran.
Produktový list v češtině | Produktový list výrobce
Další informace      

 
vyrobila Omega Design